Екологічна Європейська Мережа Natura 2000


Мережа Natura 2000 — це комплексна і методично чітка та єдина система охорони природної спадщини Європи, яка застосовується поряд з іншими, вже існуючими системами охорони ареалів та видів рослин і тварин, доповнюючи та посилюючи їх ефективність.


Основна мета мережі Natura 2000:

•  збереження певних біотопів чи видів флори і фауни, які являються цінними або перебувають під загрозою зникнення в масштабі всієї Європи (у Польщі виокремлено 845 біотопів. Їх загальна площа становить 11 % суходолу країни);

•  збереження та  захисті біологічного різноманіття (На території Польщі налічується близько 430 видів птахів, з яких 187 видів знаходяться під охороною в рамках мережі Natura 2000. Існуючі основні ареали проживання птахів стали основою для визначення меж 145 територій, на яких птахи перебувають під спеціальною охороною і які становлять близько 16 % суходолу Польщі).