Spotkanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku

  • Spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku


Hanna Dzikowska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku spotkała się ze studentami z Ukrainy. Podczas spotkania rozmawiano między innymi o walorach przyrodniczych województwa pomorskiego jak również o Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000


Studenci ochrony środowiska uczestniczyli w stażu zorganizowanym przez Europejskie Centrum Ekologiczne. Celem stażu w Polsce było przede wszystkim zdobycie wiedzy z zakresu ochrony przyrody w Polsce. Poznanie prawa z zakresu ochrony środowiska oraz urzędów zajmujących się tematyką przyrody. Z uczestnikami stażu spotkała się Hanna Dzikowska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Podczas spotkania rozmawiano między innymi o walorach przyrodniczych województwa pomorskiego jak również o Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Studenci poznali najcenniejsze przyrodniczo obszary Pomorza.