Konferencja w Elektrowni Dolna Odra

  • Konferencja w Elektrowni Dolna Odra


Konferencja w Elektrowni Dolna Odra odbyła się 22 października 2014 r. w sali konferencyjnej Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra. Uczestnikami spotkania byli pracownicy Oddziału, leśnicy, nauczyciele oraz pracownicy administracji państwowej z terenu Gminy Gryfino i Szczecina.


Szkolenie otworzył Dyrektor Oddziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra Pan Wojciech Dobrak wraz z Wiceprezesem Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Szczecinie Panią Danutą Chodyniecką. Pierwszym wykładowcą był Pan Michał Dworak z Europejskiego Centrum Ekologicznego, który powiedział o EkoTrendach w gospodarce odpadami oraz o tym, jak każdy z nas może zmniejszyć ilość odpadów w gospodarstwie domowym.

„Drugie życie odpadów - działania wstępne” to tytuł wykładu wygłoszonego przez Arikę Żukowską – Wiceprezesa spółki SITA JANTRA. Dzięki prezentacji uczestnicy zapoznali się z etapami i sposobami sortowania odpadów oraz zdobyli szersze informacje na temat recyklingu. Obejrzeli także przewiezione na tę okazję granulaty przeznaczone do recyklingu, powstałe z różnego rodzaju odpadów.

Ostatni wykład „Dlaczego Szczecin buduje spalarnię odpadów komunalnych” wygłoszony przez Pana Wojciecha Jachima - rzecznika Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie wywołał lawinę pytań. Uczestników interesowały zarówno szczegóły techniczne dotyczące użytego w powstającym zakładzie procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów jak i wszelkie dane liczbowe dotyczące przetwarzanego surowca, produkcji energii czy emisji CO2. Na wszystkie pytania odpowiadał również bardzo szczegółowo Pan inż. Wilhelm Korejwo z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.