Spotkanie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska

  • Spotklanie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
  • Spotklanie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
  • Spotklanie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
  • Spotklanie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
  • Spotklanie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
  • Spotklanie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska


22 sierpnia 2014 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska spotkał się z ukraińskimi studentami, którzy przebywają w Polsce na stażu zorganizowanym przez Europejskie Centrum Ekologiczne. Celem spotkania jest przybliżenie zasad funkcjonowania polskiego systemu ochrony przyrody i ocen oddziaływania na środowisko.


Grupa liczyła 8 studentów ochrony środowiska, reprezentujących m.in. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Uniwersytet Bezpieczeństwa we Lwowie oraz Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku. W ramach stażu, zorganizowanego przez Europejskie Centrum Ekologiczne, młodzież poznaje system ochrony przyrody w Polsce. 

W programie znalazły się wizyty w polskich instytucjach ochrony środowiska oraz urzędach samorządowych - m.in. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Starostwie Koszalińskim, a także warsztaty i spotkania seminaryjne. Studenci wzięli także udział w warsztatach terenowych w obszarach Natura 2000 województwa zachodniopomorskiego - Ostoja Ińska PLB320008, Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023 oraz Mirosławiec PLH320045. Są to pod względem przyrodniczym miejsca szczególne. Niewielkie zaludnienie oraz bogata mozaika siedlisk przyrodniczych stwarzają niepowtarzalne warunki dla bytowania zwierząt. Swoje miejsce znalazły tu gatunki będące przedmiotem wzmożonej uwagi w skali kraju, ale i całej Europy – żubr i wilk. W programie stażu znalazła się także wizyta w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 oraz wizytacja napowietrznych linii energetycznych w województwie podlaskim. Europejskiego Centrum Ekologicznego to organizacja zrzeszająca przyrodników i ekspertów, której celem jest kształtowanie świadomości i promowanie właściwych postaw ekologicznych.