EkoTrendy w energetyce


EkoTrendy w energetyce to kampania informacyjno-edukacyjna mająca za zadanie upowszechnianie wiedzy na temat małych i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Skierowana do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz jednostek samorządu terytorialnego.


Podjęte byłyby zagadnienia z możliwość korzystania z dofinansowania przy zakupie małych lub mikroinstalacji OZE, uwarunkowania i korzyści środowiskowe i ekonomiczne inwestowania we własne mikroźródła ciepła i energii oraz przeprowadzono by prezentację dobrych praktyk (małe systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, układy mikrokogeneracyjne, małe elektrownie wiatrowe). Zaplanowana jest konferencja otwierająca na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy współpracy Ośrodka szkoleniowo – Badawczego w zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.