Zanim Zniknę


„Zanim zniknę” – poznaj cenne, zagrożone gatunki – pomóż im przetrwać. Chcielibyśmy tą kampanią informacyjno-edukacyjną zwiększyć świadomość w zakresie wymogów CITES, zapoznać z gatunkami zagrożonymi wyginięciem oraz nielegalnymi sposobami ich pozyskania i wykorzystania, zwiększyć skuteczność egzekwowania przepisów CITES w Polsce oraz przeprowadzić edukację na temat założeń Konwencji Waszyngtońskiej grupy celowej, jaką jest ogół społeczeństwa w szczególności: turyści, hodowcy, przedsiębiorcy, dzieci i młodzież.


Zaplanowane działania to przede wszystkim konkursy, w których brane pod uwagę byłyby prace fotograficzne, plastyczne i 3d, filmy instruktażowe. Nie można nie wspomnieć o grze terenowej Geocaching, skierowanej do poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Polegałaby na poszukiwaniu skarbów za pomocą odbiornika GPS. W ramach działania zaplanowane zostało założenie skrzynek z zadaniami i informacjami na temat gatunków zwierząt chronionych w ramach Konwencji Waszyngtońskiej. Geocaching to wspaniała forma nauki poprzez zabawę oraz doskonały sposób na dotarcie do bardzo dużej ilości odbiorców na terenie całego kraju. Osoba, która znajdzie skrzynkę będzie mogła wziąć sobie „skarb” np. breloczek i w zamian włożyć inny. 

W działaniach udział wzięłaby Akademicka Europejska Rada Ochrony Środowiska, składająca się z studentów aktywnie działających w organizacjach czy kołach studenckich, która poszerzyłaby swoja wiedzę w zakresie roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem a następnie przekazałaby ją dalej w swoich organizacjach, zrzeszeniach, kołach, czy innych grupach. Przewidujemy współudział studentów z Ukrainy, którzy poznają jak wyglądają działania związane z ochroną roślin i zwierząt w ramach Konwencji Waszyngtońskiej. Uczestnicy Europejskiej Rady Ochrony Środowiska oprócz wymiany wiedzy będą mogli wzajemnie uczyć się języka i kultury Polski i Ukrainy.
 

W ramach Akademii Liderów Ekologii przewidziane są starze i praktyki dla studentów z Polski i Ukrainy, podczas których uczestnicy zapoznają się z tematyką związaną z Konwencją CITES oraz będą prowadzili zajęcia na temat roślin i zwierząt CITES w ośrodkach edukacji ekologicznej, Miejskiej Pracowni Przyrodniczej, Zielonej Klasie Ligi Ochrony Przyrody i innych.