Warsztaty pisania projektów dla studentów z lwowskich uniwersytetów

  • Warsztaty pisania projektów dla studentów z lwowskich uniwersytetów


Najbardziej aktywni uczestnicy spotkań, które odbywały sie w maju na uniwersytetach w Iwano-Frankowsku oraz we Lwowie zostali zaproszeni do uczestnictwa w warsztatach dotyczących pisania projektów o dofinansowanie polsko-ukraińskich projektów ekologicznych.


Była to już druga tura tego typu szkoleń, każdy z nich z osobna jak i wszystkie razem dostarczyły zarówno studentom jak i prowadzącym niepowtarzalnych wrażeń, pomysłów, idei oraz coś od czego nie ma odwrotu – wkroczenie na ścieżkę świadomości ekologicznej, poznawania siebie oraz samorealizacji poprzez wcielani swoich pomysłów w życie. Warsztaty składały się z kilku autorskich części.

Pierwsza część warsztatów polegała na lepszym poznaniu siebie, swoich mocnych stron oraz wad i zalet swoich współpracowników z grup projektowych. Zajęcia integracyjne, miały na celu również pobudzenie szarych komórek do kreatywnego działania. Pozwoliły zastanowić się nad kierunkami działania powstałych grup oraz umożliwiły na stworzenie strategii i rozkładu obowiązków w zależności od predyspozycji uczestników. Zajęcia pozwoliły zrozumieć jak niezbędna i podstawowa jest komunikacja w grupie pracującej nad projektem.