Współpraca polsko-ukraińska

Europejskie Centrum Ekologiczne w ramach swoich działań realizuje dwustronną transgraniczną współpracę mającą na celu realizacje wspólnej polityki ekologicznej której nadrzędnym celu jest poprawa środowiska naturalnego po obu stronach granicy.

 

Ukraina ma bogatą przyrodę: lasy, jeziora, rzeki, góry wraz z tym obszary strzeżone chronione, parki narodowe. Bogactwem przyrodniczym są zarówno Góry Karpaty są wpólnym bogactwem Ukrainy, Polski, Słowacji i Węgier jak i rzeki Zachodni Bug i Dniestr płyną ze Wschodu na Zachód i wpadają do Bałtyku.

Jako spadek od czasów radzieckich w dolinie rzek wybudowano wiele zakładów przemysłowych: zakłady wydobywania węgla, siarki, soli potasowych, przetwórstwa nafty, elektrostacje, etc. Przy tym dominuje po dzień dzisiejszy niedoskonały komunalny system oczyszczania ścieków i segregacji odpadów.

To przynosi wielką szkode dla Ukrainy i, conajmniej, poprzez rzeki dla Unii. Niema możliwości zmiany kierunku rzek, ale można zrobić wszystko aby woda była jaknajczyszczsza. Współpraca w danym zakresie przyniesie obustronną korzyść w poprawie stanu środowiska. 

Razem z identyfikacją wspólnych problemów, rozumiemy jakie stoją przed nami wezwania. W celu realizacji powyższych zagadnień powinno być stworzenie dobrej platformy dla stałego dialogu, zaangażowanie ludzi, wniesienie elementów powyższających świadomość ekologiczną do systemu oświaty, analiza systemu ustawodawstwa w zakresie ekologii.