Środowiskowe aspekty bezpieczeństwa życia

.

13-14 maja w Lwowskim Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia odbyła się III Międzynarodowa naukowa konferencja młodych naukowców, kadetów i studentów. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Europejskiego Centrum Ekologii oraz Uniwersytetu Bezpieczeństwa. Współorganizatorem spotkania był Wydział bezpieczeństwa ekologicznego. Patronat nad wydarzeniem obją Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Administracji Obwodowej.

Na sesji plenarnej przedstawiono projekt „EkoTrendy” przez Aleksandra  Wołkowa i Oksany Lesiw i wysłychano raporty  niektórych uczestników.

Sekcje tematyczne:

  • Sekcja panelowa №1 na temat "Monitoring i modelowania środowiska; Ekonomiczne, edukacyjne i inne aspekty ekologicznego zabezpieczenia".
  • Sekcja panelowa №2 „Ekologia i zabezpieczenia ekologiczne”;
  • Sekcja panelowa №3: „Aspekty ekologiczne oceny działalności przemysłowej i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych".

W sesji plenarnej zakluczającej przesłuchano sprawozdania kierowników sekcij i podsumowanie wyników konferencji.

Zdaniem komisji, uważane za najlepsze wystąpienia studentów i kadetów NNICZ są: Olejnik Julii, Placko Tatiana, Katasonovoi Anny, Julii Zajec, Afonovoi Oleny, Natalii Tur, Pryszczepy Christiny,  Christiny Romanyszyn, za które otrzymałi nagrodę od Europejskiego Centrum Ekologicznego. Wręczono uoczyście certyfikaty dla wszystkich uczestników

Ramowy program konferencji:

 

Piątek, 13 maja 2016 roku

1130 - 1210 -  rejestracja uczestników.

1230 - 1345 - Otwarcie konferencji i Sesja plenarna.

1420 - 1700 - Praca w sekcjach № 1-3.

1710 - 1730 - Sesja plenarna. Raporty kierovników sekcje. Omówienie projektu decyzji konferencji. Podsumowanie i zakończenie konferencji.