Światowy Dzień Wody

 • Michał DWORAK, Łukasz WYKA, Krzysztof WIŚNIEWSKI
 • Robert Czerniawski
 • Koło Ichtiologów Uniwersytet Szczeciński
 • Artur FURDYNA
 • Warsztaty pisania projektów ekologicznych
 • Warsztaty pisania projektów edukacja morska
 • Warsztaty pisania projektów
 • Krzysztof KOZŁOWSKI Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Światowy dzień wody z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej
 • Materiały edukacyjne, edukacja morska
 • Teczki światowy dzień wody
 • Teczki światowy dzień wody w Szczecinie

22 marca z inicjatywy ECE odbyły się Obchody Światowego Dnia Wody, w spotkaniu uczestniczył Pan Krzysztof Kozłowski Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W związku z przypadającymi 22 marca obchodami Światowego Dnia Wody, Europejskie Centrum Ekologiczne, Komitet Lokalny IAESTE Szczecin, Koło Ichtiologów Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowało spotkanie poświęcone tematyce wody.

Światowy Dzień Wody, ang. World Water Day – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Głównym celem spotkania była edukacja w zakresie wody i ochrony jej zasobów jak również edukacji morskiej. Ważnym celem spotkania było również podnoszenie kompetencji
w zakresie pisania projektów oraz wymiana doświadczeń i integracja środowiska akademickiego.

Data:
22.03.2016

Czas trwania:
11:00 - 14:00

Miejsce spotkania:
Restauracja "Bistro na językach", ul. Grodzka 2, Szczecin

Agenda:

1.    Część konferencyjna

 • Michał DWORAK, Europejskie Centrum Ekologiczne – przywitanie uczestników, prowadzenie spotkania.
 • Krzysztof KOZŁOWSKI Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – telekonferencja, wystąpienie Pana Ministra, przywitanie uczestników Światowego Dnia Wody.
 • dr hab. inż. Robert CZERNIAWSKI prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Przewodniczący Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne Oddział w Szczecinie.
  Wystąpienie: „Eutrofizacja a zagrożenia ekosystemów wodnych”
 • Artur FURDYNA, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy.
  Wystąpienie: „Śladem kropli wody. Doświadczenie przy realizacji projektu LIFE w zakresie czynnej ochrony ryb łososiowatych”.

2. Część warsztatowa

 • Michał DWORAK, Europejskie Centrum Ekologiczne, warsztaty pisania projektów