Warsztaty dla studentów

W dniach 23-25 kwietnia 2014 r. przedstawiciele Europejskiego Centrum Ekologicznego zorganizowali warsztaty dla najbardziej aktywnych studentów Lwowskich Uniwersytetów.

Celem spotkania był workshop dotyczący pisania grantu unijnego. Zanim rozpoczęto działania dotyczące prawidłowego wypełniania fiszek projektowych, prowadzący zaproponowali kilka ćwiczeń mających na celu bliższe zapoznanie uczestników. Dzięki temu uczestnicy mogli poznać swoje mocne i słabe strony i podzielić się na prężnie działające zespoły projektowe. Każda z grup miała do wykonania szereg zadań. Pierwszym z nich było stworzenie mapy pomysłów na temat ”moja okolica = eko okolica”. W tym zadaniu grupy przedstawiały swoje pomysły dotyczące możliwości zmian swojego otoczenia tak, aby było ono bardziej przyjazne środowisku.

Po intelektualnie stymulującej rozgrzewce przystąpiono do głównego zadania, jakim było zapoznanie się z prawidłowo wypełnionym grantem unijnym oraz stworzenie własnej fiszki projektowej. Zespoły mogły tworzyć projekty w trzech kategoriach: gospodarka odpadami, Konwencja Waszyngtońska (CITES) oraz alternatywne źródła energii. Wstępne wersje propozycji przedsięwzięć zostały sprawdzone przez prowadzących i skonfrontowane z formalnymi wymaganiami dla tego typu grantów. Kreatywność i zaangażowanie studentów było niezwykle motywujące dla przedstawicieli ECE i w odpowiedzi na tak wielkie zainteresowanie uczestników zajęć zaproponowano dalszą pracę nad udoskonaleniem tworzonych projektów w formie telekonferencji. Kolejna część warsztatów zostanie zorganizowana w ostatnim tygodniu maja 2014 r.