Warsztaty pisania projektów w ramach Zielonej Kawiarenki ECE

  • Europejskie Centrum Ekologiczne
  • Warsztaty Pisania Projektów
  • Akademicka Rada Ochrony Środowiska
  • Kawiarenka Ekologiczna

Podczas spotkania w ramach Zielonej kawiarenki Europejskiego Centrum Ekologicznego rozmawiano o perspektywach realizacji proekologicznego projektu w zakresie ochrony atmosfery.

Podczas spotkania w ramach Zielonej kawiarenki Europejskiego Centrum Ekologicznego rozmawiano o perspektywach realizacji proekologicznego projektu w zakresie ochrony atmosfery.

30 października odbyło się kolejne spotkanie, którego gośćmi byli studenci ze studenckiego koła naukowego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Spotkanie odbyło się w ramach Zielonej Kawiarenki ECE organizowanej przez Akademicka Radę Ochrony Środowiska. Spotkanie odbyło się w siedzibie Europejskiego Centrum Ekologicznego w Szczecinie. Panowała miła atmosfera wzajemnego zrozumienia i współpracy. Członkowie koła pracowali nad projektem pod czujnym okiem pana Michała Dworaka eksperta w zakresie projektów oraz współpracy międzynarodowej ECE. Uczestnicy spotkania podczas interaktywnego szkolenia wyrazili wspólną wizję ekologicznych technologii przyszłości, wcielonych we wszystkich dziedzinach życia. Wspólnie przedstawili swoje przemyślenia na dużym plakacie, rysując "studenckie miasteczko przyszłości" przedstawiając je wszystkim uczestnikom.  

Głównym tematem dyskusji stał się nadchodzący projekt dotyczące ochrony atmosfery, i poszukiwania środków na jego realizację. Omówiono podstawowe etapy tworzenia projektu i sposoby jego prezentacji przed jednostka finansującą. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na marzec 2016 roku.

Spotkanie było odebrane jako bardzo owocne, ponieważ został założony solidny fundament przyszłej współpracy w realizacji ważnego projektu, w szczególności tak istotnej jej części – atmosfery.

Wkrótce kolejne spotkania w ramach Zielonej Kawiarenki ECE.

Dziękuję i do zobaczenia!