Razem dla transgranicznej gospodarki wodnej

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji Pana Mykoły Kłymeckiego Dyrektora Instytutu Naukowo-Badawczego Agroekologii i Michała Dworaka Prezesa Europejskiego Centrum Ekologicznego. 

W trakcie rozmów zastanawiano się na wdrożeniem wspólnego systemu monitoringu wód po obu stronach granicy polsko – ukraińskiej.

Kolejnym ważnym elementem przyrody jest monitoring migracji zwierząt na obszarach transgranicznych jak również realizacja wspólnych projektów mających na celu tworzenie tak zwanych „korytarzy ekologicznych” mających na celu umożliwianie ptakom, ssakom i innym zwierzętom swobodną migrację.

Idea ta jest bliska założeniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

„W świecie przyrody nie ma granic, podziałów administracyjnych czy układów politycznych, wszystko dzieje się zgodnie z rytmem biologii
i wzajemnych współzależności. Rola korytarzy jest zatem ogromna, a naszym zadaniem jest wspólna koordynacja ich prawidłowego tworzenia”
, powiedział Michał Dworak.

Następnie zgodnie z obrana agendą spotkania odbył się wykład dla studentów kierunków ekologicznych. Podczas wykładu zostały przedstawione działania Europejskiego Centrum Ekologicznego. Studenci zostali zaproszeni do współpracy oraz do zakładania i prowadzenia Kół ECE na swojej macierzystej uczelni. Podczas następnego spotkania ze studentami, które jest zaplanowane w nowym roku eksperci ECE przeprowadzą warsztaty pisania projektów.