Współpraca z Uniwersytetem w Łucku

4 listopada 2015 roku na Narodowym Technicznym Uniwersytecie w Łucku odbyło się spotkanie z władzami uczelni. Podczas spotkania została nawiązana polsko-ukraińska współpraca w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Spotkanie rozpoczął Rektor Uniwersytetu Pan Petro Savchuk. W swoim wystąpieniu zapewnił o chęci współpracy i szansy jaką daje dla Ukrainy współpraca z Europejskim Centrum Ekologicznym. Pan Savchuk podkreślił, jak mocno zmieniła się Polska w zakresie ekologii po wejściu do Unii Europejskiej.

Po przywitaniu Rektora rozpoczął się wykładu Pana Michała Dworaka Prezesa Europejskiego Centrum Ekologicznego. Podczas wystąpienia została przybliżona dotychczasowa współpraca Europejskiego Centrum Ekologicznego z partnerami z obwodu Lwowskiego i Iwano-Frankowskiego. Przedstawiono również osiągnięcia ECE w Polsce i na Ukrainie. Druga część wystąpienia poświęcona była możliwości współpracy z Katedrą Ekologii Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Łucku.

Po wystąpieniu, odbyło się spotkanie z Panią Dziekan Wydziału Ekologii Kartową Ołeną. Podczas spotkania ustalono zakres współpracy jak również wyznaczono cele na przyszłe działania. Pani dziekan oraz prezes Europejskiego Centrum Ekologicznego podpisali porozumienie o współpracy.