Transfer technologii

  • Transfer technologii fot. M. Dworak
  • Dofinansowania Unijne fot. M. Dworak
  • Europejskie Centrum Ekologiczne fot. M. Dworak

21 października 2015 r odbyła się Konferencja "Dzień Innowacji i Transferu Technologii" na Pomorskim Uniwersytetu Medycznym. W konferencji uczestniczyli naukowcy i przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego z udziałem prelegentów z instytucji otoczenia biznesu spoza regionu, min. z Warszawy, Krakowa, Gdańska oraz przedstawiciela Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas konferencji zostały omówione możliwości rozwoju zachodniopomorskiej nauki i gospodarki. Wiadomo że w polityce regionalnej wobec województwa zachodniopomorskiego deklaruje się przywiązywanie dużej wagi do wspierania innowacji i innowacyjności. Celem spotkania na konferencji jest opracowanie możliwości innowacji jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz na możliwości i kierunki wspierania innowacji w województwie zachodniopomorskim. Uczestnicy przesłuchali i przedyskutowali wykłady o problemach finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Podczas konferencji,  szczególnie ważne były tematy pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe, wspieranie przedsiębiorczości w szkołach wyższych. Szczególnie interesującym tematem był transfer nauki do przemysłu. Dla naukowców i przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego zdolność i chęć podmiotów gospodarki regionu polega na poszukiwaniu i wykorzystywaniu w praktyce gospodarczej wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków, doskonalenia i rozwoju wykorzystywanych technologii produkcji materialnej i niematerialnej, wprowadzania nowych metod i technik w organizacji i zarządzaniu, doskonalenia i rozwijania infrastruktury oraz zasobów wiedzy.
 
Ważne dla uczestników spotkania było omówienie możliwości wyszukiwania środków finansowych, jak pozyskać środki na działalność innowacyjną jak powinien wyglądać idealny wniosek. Należy podkreślić, że Strategia Lizbońska deklaruje wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, rozwijanie wiedzy i innowacji na rzecz wzrostu gospodarczego: wzrost i poprawa inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju; pobudzenie innowacji, zrównoważone wykorzystanie zasobów; przyczynienie się do rozwoju silnej europejskiej bazy przemysłowej, wzrost inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepsze systemy edukacji i zdobywanie umiejętności.
 
Dla uczestników spotkania bardzo ważne było wspieranie innowacji i innowacyjności w województwie zachodniopomorskim. Konferencja była wyjątkową okazją do spotkań i dyskusji j o nowych perspektywach wynikających z współpracy przedsiębiorców z naukowcami. 
 
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Europejskiego Centrum Ekologicznego.