Konferencja na Uniwersytecie Bezpieczeństwa

  • Konferencja na Uniwersytecie Bezpieczeństwa
  • Polsko Ukraińska współpraca z Uniwersytetem

Delegacja Europejskiego Centrum Ekologicznego wezmie udział w konferencji, która odbędzie się 4-6 listopada 2015 we Lwowie. Organizatorem konferencji jest Lwowski Państwowy Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia oraz Europejskie Centrum Ekologiczne.

W dniach  4-6 listopada 2015 we Lwowie delegacja Europejskiego Centrum Ekologicznego wezmie udział w konferencji, organizowanej przez Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia. Europejskie Centrum Ekologiczne jest współorganizatorem konferencji. Tematem tegorocznej konferencji jest "Bezpieczeństwo ekologiczne jako zasada stałego rozwoju społeczeństwa. Europejskie doświadczenia i perspektywa".

Delegacja Europejskiego Centrum Ekologicznego przedstawi dwa wystąpienia:

1.  "Rola Europejskiego Centrum Ekologicznego i innych organizacji pozarządowych w kształtowaniu systemu ochrony środowiska w Polsce".

2. "Unia Europejska szanse rozwoju, pozyskania i wydatkowania funduszy na infrastrukturę i ekologię na przykładzie Polski ze szczególnym przedstawieniem nowych uregulowań prawnych Unii Europejskiej w ochronie środowiska".

Na konferencji będą poruszane również następujące zagadnienia:

- ekologiczne imperatywy stałego rozwoju;

- teoretyczne pytania ekologicznego bezpieczeństwa;

- funkcjonowanie obszarów chronionych, bioindykacja zanieczyszczenia;

- ekologiczne i technogenne bezpieczeństwo przyrodniczych i przemysłowych obiektów, nowe technologie środowiskowe;

- oszczędność energii i ekologiczne bezpieczeństwo transportu;

- ekologia i ekologiczne bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego w obszarach przygranicznych UE;

- geoekologia, ekogeofizyka, geochemia, rekultywacja terenów zanieczyszczonych;

- zastosowanie geoinformacyjnych systemów w ochronę środowiska, symulacji procesów niebezpiecznych i zjawisk w środowisku przyrodniczym, oceny zagrożeń dla środowiska naturalnego;

- administracyjne, prawne, ekonomiczne aspekty ekologicznego bezpieczeństwa, monitoring środowiska, zarządzania i audytu.

Delegacja Europejskiego Centrum Ekologicznego będzie prezetowała swoja działaność podczas sesji plenarnych. Podczas tej sesji zostaną przedstawione idee rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Wydarzeniami towarzyszącymi będzie między innymi wystawa towarów i wsług firm z branży ochrony środowiska.

Ostatniego dnia konferencji organizatorzy przygotowali wycieczki i wizyty studyjne "Lwów historyczny" i "Lwów teatralny", jak również "Jeziora Jaworowskiego rejonu".