Akademicka Rada Ochrony Środowiska

  • Akademicka Rada Ochrony Środowiska
  • Warsztaty terenowe
  • Rada Ochrony Środowiska Spotkanie w Ministerstwie Środowiska
  • Akademicka Rada Ochrony Środowiska

W rozpoczynającym się roku akademickim wznawia działalność Akademicka Rada Ochrony Środowiska. Zaplanowaliśmy inauguracyjne spotkanie, które odbędzie się na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT przy al. Piastów 42, 17 października 2015 roku, w sali 110. Początek spotkania o godzinie 12:00.

 

Planuje się omawianie wspólnych działań w nowym roku akademickim. Podczas spotkania zaplanowaliśmy prezentacje jak również wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami akademickimi:

 

- prezentacja działalności Akademickiej Rady Ochrony Środowiska i Europejskiego Centrum Ekologicznego

- prezentacja działalności Klubu Młodego Naukowca

- prezentacja Koła Naukowego Zapachowej Jakości Powietrza

propozycja realizacji wspólnych projektów

dofinansowanie działalności studenckiej

możliwość odbycia staży i praktyk w ciągu roku akademickiego oraz w wakacje

 

sekcje tematyczne:

- sekcja ekonomiczna, wypracowanie formularza do obliczania kosztów stałych i zmiennych w firmie produkcyjnej

sekcja kosmetologiczna, opracowywanie bazy wiedzy na temat kosmetyków ekologicznych

- sekcja prawnicza, do pracy w grupach roboczych, (rządowa grupa ds. gazu łupkowego, sejmowa komisja zasobów naturalnych i ochrony środowiska), do opiniowania dokumentów podczas procesu legislacyjnego

 

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w zaplanowanym spotkaniu, 17 października 2015 roku o 12 godzinie przy al. Piastów 42, sala 110.