V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Teoria i praktyka zarządzania strategicznego rozwoju sektorowych i regionalnych systemów społecznych"

20-22 maja 2015 delegacja Europejskiego Centrum Środowiska odwiedziła miasto Iwano-Frankowsk. Członkowie delegacji przeprowadzili warsztaty dla studentów Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku oraz wzięli udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Teoria i praktyka zarządzania strategicznego rozwoju sektorowych i regionalnych systemów społecznych" oparty na regionie IFNTUOG i kompleksie rekreacyjnym "Karpaty" m. Jaremcze.

W konferencji także wzięli udział naukowcy z Ukrainy i zagranicy (Polska, Niemcy, Kanada, Kazachstan), przedstawiciele władz państwowych i regionalnych, biznesu i partnerów europejskich.

Spotkanie miało charakter praktyczny i teoretyczny, jego celem były badania naukowe i opracowanie zaleceń na temat możliwych sposobów rozwiązania kluczowych problemów zarządzania strategicznego rozwoju sektorowych i regionalnych systemów społecznych.

W konferencji wzięło udział 35 lekarzy, 150 kandydatów z 45 uczelni wyższych z Ukrainy i innych krajów. Liczba i skład potwierdzają dobre tradycje naukowe, profesjonalne kontakty zawodowe, które zostały ustanowione między uczestnikami konferencji.