Ekologiczne aspekty bezpiczeństwa działalności człowieka

W dniach 28-29 kwietnia 2015 roku  odbyła się naukowo-praktyczna konferencja dla studentów, aspirantów pt. „Ekologiczne aspekty bezpiczeństwa działalności człowiekaj”.  Konferencja zorganizowana przez katedre bezpieczeństwa ekologicznego LDUBŻD oraz Fundacje Europejskie Centrum Ekologiczne.

Z wykładami na sekcjach oraz w czasie sesji plenarnej wystąpili 72 osoby. Uczestnicy przesłuchali i przedyskutowali wykłady o problemach ekologii i bezpieczeństwa ekologicznego terenów przyrodniczych, ocenie działalności zakładów przemysłowych, racjonalnym wykorzystaniu resrsów przydniczych,  monitoringu, modelowania środowiska przyrodniczego, ekonomiki korzystania z bogactw przyrodniczych, edukacji ekologicznej, etc. Z przywitaniem do uczestników konferencji wystąpili: kierownik Instytutu cywilnej obrony Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Żyttiedijalnosti Andrij Renkas, przedstawiciel Fundacji „Eurojskie Centrum Ekologiczne”, założyciel organizacji społecznej „Klub Przyjaciół Ukrainy” Jakub Herold, profesor katedry managmentu i turystycznej industrii Melitopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. B. Chmielnickiego, doktor nauk filizoficznych Oleksenko R.I. M. In. przedstawiciel polskiej delegacji zauważył: „Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku i napoczątku integracyjnego dużo doświadczeń czerpaliśmy od Niemców. Teraz zdobyliśmy to doświadczenie i jesteśmy gotowi dzielić się nim na zasadach dobrosąsiedskich. Trzeba zrobić pierwszy krok i zacząć o aktywnej działalności edukacyjnej. Jesteśmy przekonani, iż efektywnym reformom powinne przodować projekty podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży. Dlatego cenimy współpracę z LDUBŻD, innymi uczelniami. Zapraszamy do współpracy młodzież, studentów, wszystkich chętnych i nieobojętnych do ochrony środowiska. Pan profesor Oleksenko R.I. odznaczył gościnność lwowiaków i zaprosił do współpracy.

Na sesji plenarnej uczestnicy usłyszeli wykłady na temat perspektyw biogazu z odpadów zwierząt, metody oczyszczania ścieków (na przykładzie m. Szczecin), metody prognozowania geomechanicznych zmian na obszarze górnictwa węgla kamiennego z wykorzystaniem GIS, osobliwości zanieczyszczeń gruntów Karpatskiego parku narodowego, przeszłość i teraźniejszość i ekobudynków,  informacje o stażach studentów w Polsce finansowane  Fundacją "Europejskie Centrum Ekologiczne".

Na posiedzeniu podsumuwującym kierownicy sekcji: profesor Kuzyk A.D., dyrektor Fundacji ECE Wołkow O.O., kierownik katedry bezpieczeństwa ekologicznego Karabyn W.W., kierownik katedry obrony cywilnej i modelowania komputerowego ekogeofizycznych procesów profesor Starodub J.I., profesor katedry managmentu i turystycznej industrii Melitopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. B. Chmielnickiego, doktor nauk filizoficznych Oleksenko R.I. odznaczyli najlepsze prezentacje, autorzy których otrzymali nagrody.

Rezoliucją konferencji m.in. zostało zaprojektowanie III naukowo-praktycznej konferencji „Ekologiczne aspekty bezpieczeństwa działalności życiowej” na bazie Uniwersytetu LDUBŻD z rozszerzeniem zakresu tematycznego, koła uczestników i nadania statusu międzunarodowego.