Odnawialne źródła energii w Polsce

Obecnie istnieje dużo różnych możliwości pozyskania źródeł energii. Może to być węgiel kamienny, ropa naftowa lub też gaz łupkowy.  Niestety zapasy wyżej wymienionych surowców kurczą się, a naukowcy w celu uniknięcia katastrofy gospodarczej poszukują innych alternatywnych rozwiązań energetycznych.

Polska prawie w 100 % jest w stanie zapewnić potrzeby energetyczne z własnych źródeł. Potencjał Polski – to 3,850 PJ rocznie, co stanowi ok. 90 % zapotrzebowania na energię naszego kraju. Zasoby energii odnawialnej wykorzystywane są w skali lokalnej i regionalnej. Powodem tego są czynniki, które na te zasoby wpływają, m.in.: warunki klimatyczne i geologiczne, pora roku, pogoda itp.

 

Do najefektywniejszych odnawialnych źródeł energii należą:

·         energia geotermalna (1,512 PJ/rok),

·         energia słoneczna (1,340 PJ/rok),

·         energia biomasy (619 PJ/rok).

Również Polska posiada pewne niewielkie zasoby wiatru (43 PJ/rok) i wody (36 PJ/rok).

 

Wg statystyk z roku 2013 ilość energii uzyskanej z Odnawialnych Źródeł Energii wynosi 11%.
W planach UE jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w gospodarce krajowej do 15% w ciągu najbliższych 5 lat.

Naukowcy ciągle poszukują surowców i technologii w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Na razie są wykorzystywane niżej wymienione źródła energii odnawialnej:

1.       Energia biomasy

2.       Odpady stałe

3.       Biopaliwa płynne

4.       Energia słoneczna

5.       Energia geotermalna

6.       Energia wodna

7.       Energia wodna

 

każdym rokiem zainteresowanie OZE wzrasta. Unia Europejska przydziela coraz więcej dotacji na instalacje urządzeń fotowoltaicznych, ferm wiatrowych i  biogazowni. Również powstają różnego rodzaju programy, które mają na celu wprowadzenie OZE do gospodarstw domowych, urzędów, szkół. Od roku 2014 w Polsce działa program PROSUMENT finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej. PROSUMENT ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

 

Źródło: https://www.nfosigw.gov.pl