Kolejne posiedzenie społecznej komisji ds. ekologii

26 lutego odbyło się kolejne posiedzenie społecznej komisji ds. ekologii działającej przy Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych we Lwowie. Podczas posiedzenia zostały omówione pytania dotyczące współpracy międzynarodowej, raportowali w tym temacie przedstawiciele ECE.

Dnia 26 lutego odbyło się kolejne posiedzenie społecznej komisji ds. ekologii działającej przy Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych we Lwowie. Podczas posiedzenia zostały omówione zagadnienia dotyczące współpracy międzynarodowej, o których raportowali przedstawiciele ECE. 
 
Raport skończył się przedstawieniem prezentacji, przedstawiającej cele działalności ECE oraz projektów międzynarodowych, które zostały przez fundację zrealizowane. Prelegenci dzielili się swoim doświadczeniem w ochronie środowiska w Polsce, zdobytym po odbyciu praktyk w RP. Podczas posiedzenia został sporządzony wykaz działań na rzecz ochrony środowiska, zaplanowanych na 2015 rok, które będą finansowane przez obwodowy fundusz ochrony środowiska naturalnego. Dyrektor departamentu O. Balycki (О.Балицький) zauważył, że istnieją dwa niebezpieczeństwa realizacji działań wymienionych w wykazie – spadek wartości hrywny i spóźnione wypłaty kosztów z lokalnych urzędów skarbowych Ukrainy. Przewodniczący społecznej komisji ds. ekologii poinformował, że wspólnie z Departamentem ekologii wziął udział w spotkaniach dotyczących chemii górniczej w Nowym Rozdoli (Новому Роздолі) i na Jaworiwszczyni (Яворівщині). On też zauważył, że koszty, przydzielone na chemię górniczą na rok 2015, w wielkim stopniu zmniejszyły się w porównaniu z ubiegłymi latami.