Polsko-Ukraińska akcja zbierania plastikowych nakrętek

Wśród wszystkich wyrobów z tworzyw sztucznych nadal w najmniejszej ilość przetwarzane są plastikowe nakrętki. Już wiemy o tym, że plastikowe butelki trzeba wyrzucać do osobnego pojemnika, ale nakrętki nadal wyrzucamy na śmietnik.

 
Każdy z nas codziennie ma do czynienia z tworzywami sztucznymi. Plastik – to najpopularniejsze opakowanie dla produktów, które kupujemy. Produkowane z plastiku są naczynia, urządzenia, zabawki i w ogóle nie da się sobie wyobrazić świat bez plastiku. Razem z tym plastik niestety jest najczęściej spotykanym tworzywem sztucznym, który zanieczyszcza świat. Przyczyną  takiego stanu rzeczy jest to, że plastik potrzebuje 100 a czasami 1000 lat żeby rozłożyć się w warunkach naturalnych. Według niektórych danych, prawie każdy wyrób z plastiku, który był wyprodukowany w przeszłości istnieje do dziś.
 
Na czym polega niebezpieczeństwo tych maleńkich wyrobów plastikowych ?
Nakrętki plastikowe z reguły są wyprodukowane z polietylenu wysokiego ciśnienia (HDPE), a butelki plastikowe – z polietylenterftalat (PET). Te dwa rodzaje tworzyw do utylizacji potrzebują różnej temperatury, więc nie mogą być razem utylizowane. Tym bardziej kiedy dwa różne  rodzaje plastiku są utylizowanie razem, jeden zanieczyszcza inny co powoduje utrudnienia w dalszej obróbce. Nie biorąc pod uwagę fakt, że nakrętki są małe, ilość plastikowych nakrętek które trafiają na składowiska USA jest około 700 mln. funtów na rok.
 
Poniżej są przedstawione niektóre ciekawe fakty o tym, jak plastik szkodzi środowisku:
1. Plastik rozkłada się w środowisku około 400 lat.
2. Dla przetwarzania plastiku wykorzystuje się 2/3 ilości energii, która jest potrzebna do wytwarzania nowego.
3. Przetwarzanie 1 tony plastiku zaoszczędza około 5700 l paliwa.
Amerykanie zużywają 1,5 mln butelek w ciągu godziny, to jest 150 mlrd nakrętek czy 315 t co roku, z tego 90% trafia na składowiska, czyli bezpośrednio do środowiska.
Nakrętki pływające w wodzie wyglądają jak łatwa zdobycz dla wielu dzikich zwierząt, takich jak ryby, morskie żółwie i ptaki. Nawet na zbiorowiska nakrętki są niebezpieczne dla takich ptaków jak mewy, które grzebią się w śmieciach w poszukiwaniu pożywienia.
 
W krajach Europejskich zachodniej zbiór nakrętek w celu ich przetwarzania nie jest nowością, 
w tym celu przeprowadza się dużo kampanii ekologicznych, wiele organizacji ciągle je zbiera, 
a zarobione w ten sposób pieniądze są przekazywane ludziom, które potrzebują pomocy.
Na przykład w 2010 roku studenci stomatologii Egejskiego uniwersytetu przeprowadzili akcję pomocy ludziom potrzebującym. Każde 250 kg nakrętek  - to nowy wózek dla osoby niepełnosprawnej. W taki sposób w Turcji udało się pomóc dla 1500 potrzebujących osób.
 
Ideę „nakrętkowej akcji” w Polsce rozpoczęli studenci Uniwersytetu rolnictwa w Krakowie. Wszystko zaczęło się z tego, że grupa studentów podjęła decyzję pomóc swemu przyjacielu i to stało się przyczyną początku akcji. To, co najpierw wydało się niemożliwym, z czasem osiągnęło wielki sukces i rozprzestrzeniło się po całej Polsce.
Na Ukrainie kampania zbioru nakrętek rozpoczęła się około rok temu w mieście Użgorod i została nazwana: „Chroń przyrodę – pomagaj innym”. W Użgorodzie już zostało zebrano około 200 kg nakrętek, które ludzie przynosili ze sobą do centrum handlowych, kafeterię i szkoły. We Lwowie projekt dopiero się rozkręca, i na dzień dzisiejszy punkty zbioru nakrętek są prawie we wszystkich szkołach oraz w biurach.
 
Planujemy organizować zbiór nakrętek i w innych szkołach m. Lwowa oraz na Uczelniach wyższych i restauracjach. 
Przetwarzanie nakrętek pomaga zmniejszyć ilość plastiku, który trafia do środowiska naturalnego. Ten rodzaj tworzywa sztucznego jest podatny do przetwarzania i może być powtórnie wykorzystany podczas produkcji innych wyrobów, co pozwala na racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.  
 
Idea kampanii jest bardzo prosta ale również efektywna. Sukces całego przedsięwzięcia zależy przede wszystkim od ilości osób zaangażowanych w projekt. Z nakrętkami mamy do czynienie codziennie, jeśli każdy będzie je zbierać i oddawać w punktach zbioru , razem moglibyśmy chronić przyrodę i pomagać innym. 
 
Europejskie Centrum Ekologiczne również organizuje zbiórkę nakrętek, nakrętki można przynosić zarówno we Lwowie na ulicę Chemiczną 20, jak również w Warszawie na ul. Miedzianą 11/12.