Warsztaty Ekolife

  • Warsztaty Ekolife


17 lipca 2014 roku we Lwowie odbyły się warsztaty EKOlife. W spotkaniu wzięli udział studenci z Europejskiego Centrum Ekologicznego, z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Politechniki Lwowskiej oraz z Iwano-Frankowskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu.


Spotkanie rozpoczął Pan Maciej Trzeciak Przewodniczący Komisji ds. Ekologii Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Natomiast wykłady poprowadzili Pan Michał Dworak z Prezes Europejskiego Centrum Ekologicznego oraz Pan Sławomir Kiszkurno z Wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie. Na początku grupa studentów z Iwano-Frankowska przedstawiła swoje projekty, które następnie, wraz z innymi uczestnikami spotkania zostały dokładnie omówione i każdy mógł dodać od siebie własne uwagi. Potem odbyły się warsztaty redagowania serwisów internetowych strony głównej ECE, portalu EkoTrendy oraz profilu na Facebook’u, a także warsztaty z przemówień i wystąpień publicznych. Studenci cały czas aktywnie uczestniczyli w warsztatach.

Po warsztatach rozpoczęła się rekrutacja na staże i praktyki w ramach Akademickiej Rady Ochrony Środowiska ECE. Każdy uczestnik rekrutacji otrzymał wcześniej zadania, które musiał potem przedstawić przed komisją. Oczywiście, liczyła się nie tylko prezentacja zadania, ale także kreatywność przy współpracy z Europejskim Centrum Ekologicznym. Staże i praktyki w Polsce odbędą się w dniach od 10 do 24 sierpnia i zorganizowane będą w Gdańsku, Szczecinie oraz Koszalinie. Podczas stażów w Polsce studenci zapoznają się z systemem ochrony środowiska w Polsce, odbędą wizyty studyjne do instalacji związanych z ochroną środowiska takimi jak biogazownie rolnicze, farmy wiatrowe, czy oczyszczalnie ścieków. Uczestnicy Akademickiej Rady Ochrony Środowiska ECE ponadto będą na spotkaniach w urzędach i służbach ochrony środowiska, a także w ekologicznych organizacjach pozarządowych.

Na zakończenie dnia odbył się wieczór kultury polsko-ukraińskiej, podczas którego każdy mógł się podzielić z innymi jakimiś informacjami, ciekawostkami na temat swojego kraju, opowiedzieć o swoich doświadczeniach i przemyśleniach związanymi z ekologią w Polsce i na Ukrainie. Po zakończeniu stażów w drugiej połowie sierpnia, czas na krótkie wakacie a tuż po nich działacze z ECE zaczynają pracę nad organizacją Studenckiej Konferencji Kół Naukowych poświęconej alternatywnym źródłom energii, która odbędzie się październiku. Konferencja będzie inaugurowała działalność Europejskiego Centrum Ekologicznego w roku akademickim 2014 / 2015. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.