Komitety Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w działaniu


Na stronie internetowej PUIG www.pol-ukr.com z datą 5 maja 2014 roku został opublikowany artykuł o spotkaniach, które miały miejsce między 23 a 25 kwietnia na Ukrainie.


Na czele delegacji Europejskiego Centrum Ekologicznego stanął przewodniczący Komitetu ds. Ekologii i Ochrony Środowiska Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej pan Maciej Trzeciak. Jak ujmuje to autor tekstu „głównym celem wizyty było zacieśnienie współpracy ukraińsko-polskiej w zakresie ochrony środowiska na szczeblu władz lokalnych i centralnych, a także realizacja cyklu wykładów dla młodzieży ukraińskiej na temat podwyższenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.”

Zanurzając się głębiej w tekst artykuły, można przeczytać o spotkaniu w Ministerstwie ekologii Ukrainy z Panem Ministrem Andriyem Mochnykiem. Poruszone zostały wówczas tematy najważniejszych zagadnień ekologicznych obu krajów, sposobów kooperacji na rzecz poprawy ochrony środowiska (obszary przygraniczne), jak również reformy prawa ekologicznego Ukrainy odpowiednio do standardów Unijnych. Nie pominięto kwestii powołania  grupy ekspertów, którzy odpowiadaliby za projekt realizacji ekologicznej reformy Ukrainy na zasadach dobrosąsiedzkich.

We Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej doszło do spotkania z Panią przewodniczącą Iriną Sech oraz szefem departamentu ekologii Panem Mirosławem Chomiakiem. Naszym delegatom PUIG oraz ECE wręczono opracowanie naukowe o hot-pointach ekologii w Obwodzie Lwowskim, udostępniono informacje o istniejących projektach ekologicznych. Z naszej strony doszło do złożenia propozycji o możliwości odbycia praktyk zawodowych w urzędach państwowych RP dla kandydatów zaproponowanych przez LODA, w trosce o podwyższenie kwalifikacji pracowników oraz absolwentów, przekazanie im dobrych praktyk i podzielenie się doświadczeniami.

Wspomniano także o spotkaniach naszej delegacji ze studentami Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franko, Lwowskiego Politechnicznego Uniwersytetu, Lwowskiego Uniwersytetu Technologii Drewna. Zaprezentowaliśmy Fundacje ECE, jej działalność oraz dotychczas zrealizowane projekty i doświadczenia ekologiczne. Nie zapomniano o młodzieży Lwowa oraz przedstawicielach organizacji społecznych pracujących w zakresie ekologii. Dla najbardziej aktywnych przeprowadzono workshop na temat napisania grantu Unijnego.


Źródło: http://www.pol-ukr.com/komitet-ds-ekologii-ochrony-srodowiska-puig-dzial...