Piszą o Nas


28 sierpnia ubiegłego roku w Kurierze Szczecińskim ukazał się artykuł upamiętniający wizytę ukraińskich studentów w Polsce w ramach stażu Akademickiej Rady Ochrony Środowiska.


Studenci z uniwersytetów we Lwowie i Iwano-Frankowsku na Ukrainie odwiedzili Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Został zauważony fakt, że było to pierwsze takie spotkanie w zachodniej części naszego kraju zorganizowane za naszym pośrednictwem.

Wspomniana zastała również rola naszego stażu, a mianowicie danie młodym ludziom szansy na poznanie dobrych praktyk, zaznajomienia się z inwestycjami proekologicznymi oraz nauczenia się zasad w przygotowywaniu projektów z zakresu edukacji ekologicznej. Możemy pochwalić się tym, iż pierwsze wspólne projekty zostały już złożone do NFOŚiGW.

Nasi podopieczni złożyli wizytę m.in. w Koszalinie, ośrodku edukacji ekologicznej w Manowie, Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu oraz w siedlisku żubrów w Mirosławcu.

Źródło: Monika Bochenko, Kurier Szczeciński, 28 sierpień 2014r., str.16