Ekologia sprawą młodzieży


„To, w jakim środowisku żyjemy zależy od nas samych, a w jakim żyć będziemy – od dzisiejszych studentów i uczniów” pisze Krzysztof Szymański w Kurierze Galicyjskim, niezależnym piśmie Polaków na Ukrainie.


Z inicjatywy Europejskiego Centrum Ekologicznego, które przy realizacji swoich celów współpracuje z  Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą (PUIG) odbyły się liczne konferencje i spotkania, mające na celu zbadanie zagrożeń ekologicznych na pograniczu polsko-ukraińskim. W spotkaniach uczestniczyli naukowcy instytucji badawczych, ekolodzy-praktycy, amatorzy i wolontariusze. 24 kwietnia 2014 roku, odbyła się prezentacja działań Europejskiego Centrum Ekologicznego we Lwowie. Dyrektorem Europejskiego Centrum Ekologicznego Ukraina (ECE Ukraina) został Aleksander Wołkow. Zasady działalności ekologicznej ECE przybliżył lwowskiej młodzieży dyrektor Centrum Michał Dworak z Warszawy. Oficjalną prezentację poprzedziło spotkanie dyrektora Dworaka z młodzieżą na lwowskich uczelniach. W prezentacji ECE Ukraina udział wzięli również naukowcy, a wśród nich Iwan Zozula, prezes Zarządu GorChimProm i szef Komitetu Ekologicznego przy PUIG. Podkreślił on znaczenie wspólnych działań utrzymanych w ekologicznym charakterze na pograniczu polsko-ukraińskim, nie zapomniał on także zaznaczyć wagi jaką odgrywają w działaniach grupy lokalnych społeczeństw, aktywiści i wolontariusze. „Polska ma też olbrzymie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy europejskich na rzecz ekologii i ochrony przyrody. Problemem Zachodniego Regionu Ukrainy są składowiska śmieci. Zarówno te zorganizowane, jak i wysypiska po lasach. Te ostatnie są prawdziwym zagrożeniem dla przyrody. Tu musimy działać wspólnie – potrzebne są programy rządowe i środki z innych źródeł. W pozyskiwaniu tych ostatnich pomocni mogą być nasi polscy partnerzy” – powiedział Iwan Zozula.

Relacja z otwarcia placówki Europejskiego Centrum Ekologicznego we Lwowie głosi także o zasługach jakie czyni nasza fundacja na rzecz środowiska naturalnego i jego ochrony. Wspomniane jest również o konkretnych działaniach jakie udało nam się przeprowadzić dotychczas (Planeta EGOS, Akademicka Rada Ochrony Środowiska, Program Biokomponenty, Klub Młodego Uczonego, Telewizja internetowa Studencka TV, EkoTrabant, EkoJamGraffiti). Na podstawie pierwszej z wymienionych programów wzorowana jest inicjatywa zbiórki i utylizacji zużytych baterii we Lwowie.

Jedną ze wspomnianych akcji przez Szymańskiego było Help & Travel (Pomagaj i Podróżuj). Rozwijając myśl, to wycieczki autobusowe organizowane dla grup 25 studentów-wolontariuszy, którzy wyjeżdżali w teren i tam podejmowali działania ekologiczne m.in. sprzątanie terenu, badania stanu środowiska, oznaczanie nielegalnych wysypisk. Relacjonująca owe wydarzenie była sama uczestniczka akcji Jana Jarosz. Warto zaznaczyć, że w roku 2013 ten „ekologiczny autobus” wraz ze studentami przemierzył sześć obwodów Ukrainy (kijowski, żytomierski, rówieński, tarnopolski, chmielnicki i winnicki). Niestety nie dane mu było wyruszyć po raz kolejny w trasę po Krymie, ze względu na sytuację polityczną.

O zainteresowaniu lwowskiej młodzieży kwestią ekologiczną i zachowania środowiska dla przyszłych pokoleń może świadczyć fakt, że w czasie krótkiej przerwy na kawę dyrektor Dworak był zasypywany pytaniami. Na zakończenie spotkania Michał Dworak zaproponował zebranym kolejne spotkanie następnego dnia po to, aby studenci przygotowali swoje programy w takich dziedzinach: odpady, zagrożone zwierzęta i alternatywna energetyka. Na tym spotkaniu projekty te będą rozpatrywane i analizowane oraz będą przygotowywane wnioski na pozyskanie środków  unijnych na jego realizację.


Źródło: Krzysztof Szymański, Kurier Galicyjski, 29.04-15.05 2014 nr8 (204), str.11