Polsko Ukraińska współpraca ECE


W dniach 24 - 27 marca 2014 roku przedstawiciele Europejskiego Centrum Ekologicznego przeprowadzili cykl wykładów poświęconych polsko-ukraińskiej współpracy na rzecz ekologii i ochrony środowiska.


Podczas wizyty delegacji Europejskiego Centrum Ekologicznego na Ukrainie odbył się cykl wykładów dla ukraińskiej młodzieży na temat podwyższenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Cykl wykładów został zapoczątkowany konferencją w hotelu Dniestr. W kolejnych dniach wizyty delegacja przeprowadziła spotkania ze studentami oraz ich opiekunami na uniwersytetach. Wykłady zostały zorganizowane na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. I. Franki oraz Lwowskim Politechnicznym Uniwersytecie.

W trakcie wykładów słuchaczom zaprezentowano misje oraz wizje Fundacji ECE, przedstawiono również dotychczasową działalność oraz zrealizowane projekty dotyczące ochrony środowiska w Polsce. W celu przybliżenia możliwości realizowania proekologicznych projektów przedstawiono szereg narzędzi, które pozwalają na wdrażanie w życie proekologicznych inicjatyw. Przedstawiciele ECE udowodnili, że tematy ważne i poważne wcale nie muszą być nudne a zaangażowanie, energia i optymizm pozwalają na realizację nawet bardzo trudnych transgranicznych projektów. Na uwagę zasługuje również wspaniała postawa młodzieży oraz pedagogów obecnych na spotkaniach. Ich zainteresowanie prezentowaną tematyką dało dowód na to, że misja Fundacji ECE naprawdę ma sens.