Akademicka Rada Ochrony Środowiska

  • Akademicka Rada Ochrony Środowiska


W dniach 12 – 13 sierpnia 2014 roku ukraińscy studenci w ramach Akademickiej Rady Ochrony Środowiska poznają obszary Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Akcja została przygotowana przez Europejskie Centrum Ekologiczne.


Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 znajdujące się na terenie województwa zachodniopomorskiego są przedmiotem zainteresowania grupy studentów ochrony środowiska z Ukrainy, reprezentujących m.in. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Uniwersytet Bezpieczeństwa we Lwowie oraz Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku, którzy w ramach stażu zorganizowanego przez Europejskie Centrum Ekologiczne bliżej poznają system ochrony przyrody w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

We wtorek 12 sierpnia studenci wzięli udział w warsztatach terenowych obejmujących wybraną część obszarów Natura 2000 „Ostoja Ińska” PLB320008, „Jezioro Lubie i Dolina Drawy” PLH320023 oraz „Mirosławiec” PLH320045. Są to pod względem przyrodniczym miejsca szczególne, ponieważ niewielkie zaludnienie oraz bogata mozaika siedlisk przyrodniczych stwarzają niepowtarzalne warunki dla bytowania zwierząt. Swoje miejsce znalazły tu gatunki będące przedmiotem wzmożonej uwagi w skali kraju, ale i całej Europy – żubr i wilk.

Warsztaty odbywają się dzięki współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, która jako organ administracji rządowej sprawuje pieczę nad szerokim spektrum zagadnień związanych z ochroną przyrody na terenie województwa (w tym m.in. szczegółowy nadzór na obszarami Natura 2000) oraz Europejskiego Centrum Ekologicznego (ECE) – polsko-ukraińskiej organizacji zrzeszającej grupę przyrodników i ekspertów działających od wielu lat w sektorze ochrony środowiska, której celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej i promowanie postaw mających na celu poprawę jakości środowiska. Program szkoleniowy dla studentów obejmuje ponadto przewidziane na 25 sierpnia 2014 r. spotkanie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Michałem Kieszenią.